Projekt OPVaI

OPVaI

OPVaI
Implementácia produktívnych technológií a rozšírenie výrobného potenciálu spoločnosti
SPINEA Technologies s. r. o.

Spoločnosť SPINEA Technologies s.r.o. realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (Číslo zmluvy: 405/2017-2060-2200-K532), s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť zavedením inovatívnych technológií do výrobného procesu.