Ocenenia 

V roku 2016 počas konania Strojárskeho veľtrhu v Nitre, získali spoločnosti SPINEA Technologies s.r.o., Prešov a SPINEA, s.r.o., Prešov ocenenie Strojársky výrobok roka 2015 s výrobkom:

VYSOKO PRESNÝ AKTUÁTOR DSH 155

V roku 2018 počas konania Strojárskeho veľtrhu v Nitre, získali spoločnosti SPINEA Technologies s.r.o., Prešov a SPINEA, s.r.o., Prešov ocenenie Strojársky výrobok roka 2017 s výrobkom:

VYSOKO PRESNÝ AKTUÁTOR DS 095 a DSM 095