... a passion for innovation
... a passion for innovation
... a passion for innovation
... a passion for innovation
... a passion for innovation
... a passion for innovation

Servisná robotika

Servisná robotika v posledných rokoch potvrdzuje svoj vysoko dynamický rastúci potenciál a naberá na aktuálnosti. Samotným pojmom priemyselná servisná robotika sú označované robotické systémy, ktoré nie sú výlučne spájané s kompletizáciou a sériovou  priemyselnou výrobou ako takou, ale sú logickým výsledkom rozšírených schopností v mnohých aplikačných odvetviach. Umožňujú realizovať inovatívnejšie procesy a služby, ktoré vznikajú spájaním pojmov ako je servis (služba) a robotika v celkovú pridanú hodnotu v podobe konečnej služby pre človeka. Podľa jednotlivých priemyselných odvetví ako napr. logistika ako aj podľa samotného koncového technického určenia napr. medicína sú rôzne známe výhody servisnej robotiky, ktorými sú potvrdzované dynamicky rastúce objemy v danom segmente.